Česko - Slovenský den 30. 6. 2017

*this Scientific Event is for Czech and Slovak Participants only

Československý den se bude konat 30.6. 2017 v sále "Meeting Hall V" v rámci kongresového centra Praha.

PROGRAM

Předsedající

S. Býma, M. Palušková, P. Makara, J. Hencel, B. Seifert, P. Šonka

08.30 - 08.45

Úvod, zahájení
O. Herber (ČR)

Předsedající

J. Štolfa, I. Vaverková

08.45 - 08.55

Specializační příprava ve všeobecném praktickém lékařství v ČR a vybraných státech EU
S. Býma, J. Štolfa, S. Konštacký (ČR)

08.55 - 09.20

Quo vadis, všeobecné lekárstvo na Slovensku 2013 – 2017? Komplexný pohľad na reformu primárnej zdravotnej starostlivosti v SR vrátane rezidentského programu
M. Palušková, Š. Laššán, SR

09.20 - 09.35

Vývoj personální situace ve všeobecném praktickém lékařství a jeho perspektivy v ČR
S. Býma, J. Štolfa, S. Konštacký (ČR)

09.35 - 09.45

Diskuze
O. Herber (ČR)

Přestávka

Předsedající

D. Moravčíková, P. Makara

11.00 - 11.15

Péče o pacienty s DM v ČR v primární péči
I. Karen (ČR)

11.15 - 11.23

Meranie členkovo-brachiálneho indexu – súčasť preventívnej prehliadky
K. Dostálová (SR)

11.23 - 11.30

Klostrídiová kolitída – častá a nebezpečná nozokomiálna nákaza
L. Kukučková (SR)

11.30 - 11.45

Od projektu k realitě - využití ABI ve všeobecných praxích
J. Vojtíšková (ČR)

11.45 - 12.00

Modul v PC praktického lékaře pro záchyt familiární hypercholesterolemie
O. Herber (ČR)

12.15 - 12.30

Diskuse
D. Moravčíková, P. Makara

Přestávka

Předsedající

D. Halata, J. Henzel

14.00 - 14.20

Srovnání stavu eHealth v ČR a SR
J. Henzel, C. Mucha (SR + ČR)

14.20 - 14.35

Spolupráca všeobecných lekárov s asistentami osvety zdravia v Rómskych komunitách
P. Marko, T. Hrustič, M. Kubo (SR)

14.35 - 14.50

Venkovské lékařství v ČR
D. Halata (ČR)

14.50 - 15.05

Nové kompetencie všeobecných lekárov na Slovensku
I. Vaverková (SR)

15.05 - 15.20

Nové kompetence všeobecných praktických lékařů v ČR
R. Červený (ČR)

15.20 - 15.35

Vzdelávanie v odbore všeobecné lekárstvo na  Slovensku
K. Gazdíková (SR)

15.35 - 15.50

Multioborový portál pro lékaře – www.kapitoly-online.cz
O. Herber (ČR)

15.50 - 16.00

Diskuse
D. Halata, J. Henzel (ČR + SR)

Přestávka

Předsedající

C. Mucha, M. Holendová

16.30 - 16.45

Srovnání péče o pacienty závislých na opiátech včetně infekčních komplikací
J. Štolfa (ČR)

16.45 - 17.00

Zdravotná starostlivosť o marginalizované skupiny obyvateľstva - očakávania a realita
M. Holendová, M. Palušková, T. Hrustič, M. Kubo (SR)

17.00 - 17.20

Mladí praktici a jejich role ve VPL. Kto sú slovenskí Mladí praktici. Brugadov syndróm u mladého študenta - kazuistika.
M. Pfeiferová (ČR), L. Resutíková (SR)

17.20 - 17.25

Diskuse
C. Mucha, M. Holendová (ČR + SR)

17.25 - 17.30

Závěr
O. Herber, S. Býma, M. Palušková, P. Makara, J. Hencel, B. Seifert, P. Šonka

Změny v programu jsou vyhrazeny
Poslední aktualizace 18.5. 2017